GDPR TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterin pitäjä

Maisun Beauty (Family Kader Oy)

Sudentie 19, 96500 Rovaniemi

040 726 8004

info@maisun.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Maisu Kareisto-Kader 040 726 8004

3. Rekisterin nimi

Kauneushoitolan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilötietoja käytetään Maisun Beauty: n asiakassuhteen hoitamiseksi ja asiakasturvallisuuden takaamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on seuraavat asiakastiedot: asiakkaan nimi, syntymävuosi ja yhteystiedot - ihosairaudet ja muut terveystiedot tarvittaessa, joilla voi olla vaikutusta hoitomenetelmiin ja asiakkaalle tehdyt hoidot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkailta itseltään haastattelemalla asiakasta ja tiedot tallennetaan sähköiseen asiakasrekisteriohjelmaan. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa kerääminen ja tallentaminen asiakasjärjestelmään, mutta koska haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, toivomme että asiakas antaa vähintään yhteystietonsa käyttöömme.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaiden tietoja ei luovuteta muualle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:N ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on pääsy Maisun Beauty:n henkilökunnalla. Rekisteritietoja käsitellään henkilötietolain vaatimalla huolellisuudella. Tiedot sijaitsevat ulkopuolisen palvelutarjoajan palvelimella, joka on suojattu palomuurilla. Aineisto on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallussa. Asiakastietoja säilytetään 2 vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan asiakasrekisteriohjelmasta. Rekisteriä käyttävät sitoutuvat vaitioloon tehtäviinsä liittyvissä asioissa tai tietoonsa tulleista luottamuksellisissa asioissa.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa halutessaan. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä Maisun Beauty:ssa . Rekisteröidyn henkilön henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus toteutetaan viipymättä. 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön asiakaskäynnin yhteydessä. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan ennen korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivästystä. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa välitöntä poistoa asiakkuuden päätyttyä. 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakasrekisteriä käytetään Maisun Beauty:n markkinointiin asiakkaille.

Markkinointi tarkoittaa vuoden sisällä 1-12 lähetettävää tiedotetta erilaisista hoitopäivistä ja/tai asiakasetuihin liittyvistä tuote- tai hoitotarjouksista.

Markkinointilupa on kysytty asiakkaalta.

Asiakkaille on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Maisun Beauty ei kerää eikä käytä tietoja markkinointi- tai mielipidetutkimuksiin.